اخبار و مقالات
1400/7/14 کودک، لطیف ترین گل انسانیت است

جرم کودک آزاری و مجازات آن

دوران کودکی پر مایه ترین دقایق عمر است و خانواده نیز آینه شخصیت کودکان است اما گاه می بینیم که این آینه شخصیت کودکان را فرم می دهد

1400/7/14 کودک، لطیف ترین گل انسانیت است

جرم کودک آزاری و مجازات آن

دوران کودکی پر مایه ترین دقایق عمر است و خانواده نیز آینه شخصیت کودکان است اما گاه می بینیم که این آینه شخصیت کودکان را فرم می دهد

1400/5/2 مقررات ساخت و ساز

قوانین و ضوابط ساختمان سازی

افراد با انگیزه‌های متفاوت علائق زیادی به ساختن ملک اعم از ویلایی و مسکونی دارند، حال آنکه در برخی مواقع اطلاعات چندانی پیرامون قوانین ندارند

1400/5/2 مقررات ساخت و ساز

قوانین و ضوابط ساختمان سازی

افراد با انگیزه‌های متفاوت علائق زیادی به ساختن ملک اعم از ویلایی و مسکونی دارند، حال آنکه در برخی مواقع اطلاعات چندانی پیرامون قوانین ندارند

1400/5/2 وظایف و مسئولیت‌های دلال طبق قانون تجارت به شرح ذیل است

مسئولیت و وظایف دلال

بنابراین وظیفه‌ دلال تشریح جزئیات راجع به معامله است و اگر جزئیات را برای طرفین تشریح و طرفین را به یکدیگر معرفی کرد،

1400/5/2 وظایف و مسئولیت‌های دلال طبق قانون تجارت به شرح ذیل است

مسئولیت و وظایف دلال

بنابراین وظیفه‌ دلال تشریح جزئیات راجع به معامله است و اگر جزئیات را برای طرفین تشریح و طرفین را به یکدیگر معرفی کرد،

1400/5/2 حمایت از زوجین بی بضاعت یا کم بضاعت در دعاوی

اعسار در هزینه های دعاوی خانواده

برای استفاده از این مزیت قانونی، فرد می تواند در حین طرح دعوا، مراتب ناتوانی مالی خود را اعلام و درخواست اعسار را ثبت نماید

1400/5/2 حمایت از زوجین بی بضاعت یا کم بضاعت در دعاوی

اعسار در هزینه های دعاوی خانواده

برای استفاده از این مزیت قانونی، فرد می تواند در حین طرح دعوا، مراتب ناتوانی مالی خود را اعلام و درخواست اعسار را ثبت نماید

1400/5/2 مجازات خرید و فروش اموال تاریخی فرهنگی

خرید و فروش عتیقه و خارج کردن عتیقه از کشور

هر گونه حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن اموال تاریخی- فرهنگی ممنوع بوده و مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط اشیای مکشوفه محکوم می شوند

1400/5/2 مجازات خرید و فروش اموال تاریخی فرهنگی

خرید و فروش عتیقه و خارج کردن عتیقه از کشور

هر گونه حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن اموال تاریخی- فرهنگی ممنوع بوده و مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط اشیای مکشوفه محکوم می شوند

1400/4/31 بیش از نیم قرن تجربه کانون وکلا همراه با رصد و بررسی

پروانه وکالت، شاید اشتغال ایجاد کند اما درآمد، نه!

اینکه کمسیون اقتصادی مجلس علیرغم مشغله های فراوانِ تخصصی به عرصه تصمیم سازی برای نهاد وکالت ورود کرده مبین این موضوع است

1400/4/31 بیش از نیم قرن تجربه کانون وکلا همراه با رصد و بررسی

پروانه وکالت، شاید اشتغال ایجاد کند اما درآمد، نه!

اینکه کمسیون اقتصادی مجلس علیرغم مشغله های فراوانِ تخصصی به عرصه تصمیم سازی برای نهاد وکالت ورود کرده مبین این موضوع است