اخبار و مقالات نحوه گرفتن خسارت در تصادفات رانندگی چگونه و قوانین آن
1399/10/30 بررسی نحوه دریافت خسارت ناشی از تصادفات رانندگی

نحوه گرفتن خسارت در تصادفات رانندگی چگونه و قوانین آن

انواع تصادفات رانندگی از قتل در تصادفات رانندگی تا تصادف رانندگی منجر به آسیب بدنی ، عمدتا با ورود خسارت به اتومبیل همراه است . اینکه بدانیم خسارتی که وارد شده است چقدر است و چگونه باید مطالبه شود یکی از مهمترین موضوعات در تصادفات رانندگی است . از این رو در این مقاله به بررسی مراحل دریافت خسارت ناشی از تصادفات رانندگی از جمله مراجعه به اداره بیمه و مراجعه به محکمه قضایی می پردازیم . 

مراجعه به اداره بیمهبعد از وقوع تصادف ، معمولا پلیس راهنمایی رانندگی در محل وقوع حادثه حضور پیدا می کند و با کشیدن کروکی ، مقصر تصادف را مشخص می کند . بعد از این اگر اتومبیل طرف مقصر بیمه باشد ، باید به اداره بیمه گر مراجعه کرد . اداره بیمه، توسط کارشناس اقدام به تعیین خسارت می کند و تا سقف تعهد بیمه گذار ، خسارت را به زیان دیده پرداخت می کند . اما اگر میزان خسارت بیش از سقف بیمه باشد ، خسارت باید چگونه پرداخت بشود ؟ در این وضعیت مقصر و زیان دیده می تواند با هم درباره نحوه پرداخت مقدار مازاد بر بیمه خسارت ، با هم توافق کنند ، اما اگر توافق حاصل نشود ، تکلیف بقیه خسارت زیان دیده چیست ؟

 

مراجعه به دادگاهاگر بین مقصر و زیان دیده توافق حاصل نشود و یا مقصر همکاری لازم را در پرداخت مازاد خسارت ، نسبت به سقف بیمه نکند ، زیان دیده می تواند به مرجع قضایی صالح مراجعه نماید . دادگاه با ارجاع موضوع به کارشناسی و بعد از دریافت نظر کارشناس ، اقدام به صدور رای می کند . اگر میزان خسارت کمتر از 20 میلیون تومان باشد ، مرجع صالح برای رسیدگی شورای حل اختلاف و بیشتر از آن در دادگاه حقوقی باید مطرح شود . 
بعد از اینکه اجرائیه صادر شود ، مقصر که به پرداخت خسارت محکوم شده است ، موظف است که آن را پرداخت کند . البته محکوم می تواند ادعا کند معسر است و درخواست اعسار و تقسیم مالی که محکوم شده است را از دادگاه بنماید . اما اگر از پرداخت آنچه به آن محکوم شده است ، خودداری کند و  دادخواست اعسار هم ندهد ، زیان دیده می تواند از دادگاه درخواست توقیف اموال مقصر را بنماید . 

دیدگاه کاربران

دیدگاه خود را ثبت نمایید

به محتوا این صفحه امتیاز بدهید

بعد از ورود به حساب کاربری می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

دیدگاه کاربران

یوسف ملکی

پیشنهاد من این هستش حتما حتما ماشین خود را بیمه بدنه کنید! با خیال راحت و امن رانندگی کنید

عرفان مرادی

خواهر من با ماشین پدرم تصادف کرده ماشین رو توقیف کردن ما رفتیم دادگاه خواهرم جریمه شد پرداخت کردیم اما تکلیف ماشین توقیف شده چیست ؟

یوسف ملکی

مراجعه کنید برای رفع توقیف ، فقط همین

1400/2/1 12:57

سایر مقالات