دسته بندی

...مشاهده ی همه

دسته بندی

...مشاهده ی همه

پرسش و پاسخ ها

آیا امکان دارد که ایشان متوجه این انتقال سند نشوند؟

با سلام ۳-۴ سال پیش پدرم ملکی را به نام من و خواهرم زده اند. الان چطور میتوانم بدون نیاز به حضور ایشان در محضر، سه دانگ خودم را به نام ایشان برگشت ب

چه راهی وجود دارد که ایشان بتوانند مالک شوند

سلام مادر بنده وکالت تام از تمامی وراث دارند و این وراث بغیر از خواهر و برادر بنده شامل عمو و عمه هم میشوند. با عنایت به اینکه دسترسی به بعضی وراث وج