بازگشت به لیست سوالات

با این شرایط اموالی به خواهرم میرسه؟

1400/2/5 18:26 1 پاسخ

مادر خواهر ناتنیم چند سال پیش فوت کرده و از پدر بزرگ خواهرم مسلما ارث میرسه بهش ۱. ممکنه دایی خواهرم در قید حیات به مادر خواهرم گفته باشه ارثی که از پدرمون بهت میرسه را به من ببخش و الان به خواهرم ارث نرسه؟ ۲. فقط ملک به خواهرم میرسه؟ منظورم اینه اموالی که فقط میشه به نام زد به خواهرم میرسه؟ تشکر

پاسخ ها

یوسف ملکی

مهندس عمران 1403/1/30 05:19

نمیتوان کسی را از ارث محروم کرد اما نقل و انتقالات قبل از حیات معتبر است

سایر سوالات

به محتوا این صفحه امتیاز بدهید