بازگشت به لیست سوالات

جرم سرقت مالی که خود یکبار به سرقت رفته چیست

1400/2/1 18:14 1 پاسخ

سلام یک کامپیوتر یکبار به سرقت رفته و مالک آن مشخص نیست آیا کسی دیگر می‌تواند آن موتور به کسی دیگر اتهام سرقت را وارد کند؟

پاسخ ها

یوسف ملکی

مهندس عمران 1403/1/30 05:44

عرض ادب مالک می‌تواند طرح شکایت نماید دیگران سمتی در شکایت ندارند صرفا می‌توانند سرقت را گزارش کنند

سایر سوالات

#کیفری

جرم سرقت مالی که خود یکبار به سرقت رفته چیست

1400/2/1

به محتوا این صفحه امتیاز بدهید