اخبار و مقالات وکیل ملکی به چه معناست و چه ویژگی دارد؟
1399/10/29

نحوه گرفتن خسارت در تصادفات رانندگی چگونه و قوانین آن

انواع تصادفات رانندگی از قتل در تصادفات رانندگی تا تصادف رانندگی منجر به آسیب بدنی ، عمدتا با ورود خسارت به اتومبیل همراه است . اینکه بدانیم خسارتی که وارد شده است چقدر است و چگونه باید مطالبه شود یکی از مهمترین موضوعات در تصادفات رانندگی است . از این رو در این مقاله به بررسی مراحل دریافت خسارت ناشی از تصادفات رانندگی از جمله مراجعه به اداره بیمه و مراجعه به محکمه قضایی می پردازیم . 

مراجعه به اداره بیمهبعد از وقوع تصادف ، معمولا پلیس راهنمایی رانندگی در محل وقوع حادثه حضور پیدا می کند و با کشیدن کروکی ، مقصر تصادف را مشخص می کند . بعد از این اگر اتومبیل طرف مقصر بیمه باشد ، باید به اداره بیمه گر مراجعه کرد . اداره بیمه، توسط کارشناس اقدام به تعیین خسارت می کند و تا سقف تعهد بیمه گذار ، خسارت را به زیان دیده پرداخت می کند . اما اگر میزان خسارت بیش از سقف بیمه باشد ، خسارت باید چگونه پرداخت بشود ؟ در این وضعیت مقصر و زیان دیده می تواند با هم درباره نحوه پرداخت مقدار مازاد بر بیمه خسارت ، با هم توافق کنند ، اما اگر توافق حاصل نشود ، تکلیف بقیه خسارت زیان دیده چیست ؟

 

مراجعه به دادگاهاگر بین مقصر و زیان دیده توافق حاصل نشود و یا مقصر همکاری لازم را در پرداخت مازاد خسارت ، نسبت به سقف بیمه نکند ، زیان دیده می تواند به مرجع قضایی صالح مراجعه نماید . دادگاه با ارجاع موضوع به کارشناسی و بعد از دریافت نظر کارشناس ، اقدام به صدور رای می کند . اگر میزان خسارت کمتر از 20 میلیون تومان باشد ، مرجع صالح برای رسیدگی شورای حل اختلاف و بیشتر از آن در دادگاه حقوقی باید مطرح شود . 
بعد از اینکه اجرائیه صادر شود ، مقصر که به پرداخت خسارت محکوم شده است ، موظف است که آن را پرداخت کند . البته محکوم می تواند ادعا کند معسر است و درخواست اعسار و تقسیم مالی که محکوم شده است را از دادگاه بنماید . اما اگر از پرداخت آنچه به آن محکوم شده است ، خودداری کند و  دادخواست اعسار هم ندهد ، زیان دیده می تواند از دادگاه درخواست توقیف اموال مقصر را بنماید . 

دیدگاه کاربران

دیدگاه خود را ثبت نمایید

دیدگاه کاربران

یوسف ملکی

پیشنهاد من این هستش حتما حتما ماشین خود را بیمه بدنه کنید! با خیال راحت و امن رانندگی کنید

1399/12/19 14:15

عرفان مرادی

خواهر من با ماشین پدرم تصادف کرده ماشین رو توقیف کردن ما رفتیم دادگاه خواهرم جریمه شد پرداخت کردیم اما تکلیف ماشین توقیف شده چیست ؟

1399/12/2 21:47

سایر مقالات

نحوه گرفتن خسارت در تصادفات رانندگی چگونه و قوانین آن

1399/10/29

مشکل در خرید و فروش خودرو

1399/12/19