برچسب ها » مجازات ضبط صدا

شنود محتوای ارتباطات رایانه‌ای

ماده ۷۷۶ قانون مجازات اسلامی
ماده ۷۷۶ به موجب ماده ۶۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری جدید نسخ صریح شده است.